Forretningsplan

Få en god start med en godt gjennomarbeidet forretningsplan. Dette gir en systematisk gjennomgang av alle områder rundt deres forretningsidé, noe som kan kan bidra til å avdekke eventuelle risikomomenter, men enda viktigere – hvilke muligheter som finnes.